Procedury bezpieczeństwa dla Kuracjuszy uwzględniające stan zagrożenia
epidemicznego SARS- COV-19 w Sanatorium „Nauczyciel”

Szanowni Goście,
kierując się Państwa bezpieczeństwem, zdrowiem i komfortem podczas pobytu w naszym Sanatorium wprowadzone zostały zasady organizacyjne i środki prewencyjne, mające na celu zminimalizowanie zagrożeń COVID-19. Procedury i reguły bezpieczeństwa są na bieżąco rekomendowane przez Główny Inspektorat Sanitarny.

1. Do Sanatorium Uzdrowiskowego „Nauczyciel” może zgłosić się wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Na turnus nie mogą zgłaszać się osoby, które przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub sami objęci są kwarantanną w warunkach domowych.

3. Przy wejściu Gościa do Sanatorium pracownik recepcji mierzy temperaturę bezdotykowym termometrem; w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych recepcja może
skierować Gościa Sanatorium do specjalnego pomieszczenia (izolatka), – ostatecznie o tym decyduje pracownik medyczny Sanatorium.

4. W dniu zameldowania się do Sanatorium każdy Kuracjusz powinien posiadać aktualny, ujemny wynik badania w kierunku Covid-19, nie starszy niż sprzed 6 dni.

5. Każdy przyjmowany Kuracjusz wypełnia wstępną ankietę kwalifikacyjną (anty Covid-19)

6. Przy ladzie recepcyjnej może przebywać maksymalnie 1 osoba  (ewentualnie rodzina ).

7. W naszym Sanatorium przeprowadzana jest systematyczna dezynfekcja drzwi, klamek, powierzchni lady recepcyjnej, poręczy, terminali, kluczy pokojowych, kanap, foteli w Sanatorium.

8. Wprowadziliśmy ograniczenie liczby osób oczekujących w kolejce do recepcji. Zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy Gośćmi w kolejce – minimum 1,5- 2 metry

9. Prosimy o ograniczenie do minimum przebywania Kuracjusza przy recepcji. 

10. W całym obiekcie udostępnione są płyny do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcyjnym, przy windzie, oraz przy każdym wejściu do miejsc wspólnych.

11. Sprzątanie pokoi podczas obecności Gości w Ośrodku odbywa się tylko na ich wyraźną prośbę, poprzez zgłoszenie tego w Recepcji.
12. W naszym Sanatorium wprowadzona jest regularna dezynfekcja miejsc szczególnie narażonych na dotyk, takich jak: klamki, blaty na recepcji, stoliki w strefach ogólnych, windy, poręcze.

13. Co parę godzin odbywa się regularne wietrzenie pomieszczenia przestrzeni wspólnych w celu zapewnienia jeszcze lepszego obiegu świeżego powietrza.

14. Zabiegi rehabilitacyjne będą się odbywały zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania gabinetów fizjoterapeutycznych zalecanych i rekomendowanych przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów.

15. Pomiędzy turnusami obiekt  poddany jest dodatkowemu sprzątaniu, myciu i dezynfekcji pokoi, łazienek, pokoi zabiegowych, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników itp.

16. W Ośrodku obowiązuje dla wszystkich zasada zakrywania ust i nosa.

17. W naszym obiekcie mogą przebywać tylko zameldowani goście
W naszym Sanatorium realizujemy politykę bezpieczeństwa. W trosce o zdrowie nas wszystkich zobligowaliśmy naszych Pracowników do bezwzględnego stosowania środków ochrony osobistej takich jak maseczki i rękawiczki. Zasady te stosujemy w zależności od stanowiska pracy.


Prosimy wszystkich przebywających w naszym Sanatorium o zachowanie bezpiecznego
odstępu  (minimum 1,5 metra )