Z  HISTORII...

 

 

 wz ... Minąwszy wodospad Zaskalnik (na Sewerynówce) dochodzimy do kaplicy i ruin po budynku sanatorium nauczycielskiego. W 1922 roku Związak Nauczycielstwa Polskiego ze Lwowa uzyskał od ówczesnego właściciela szczawnickich dóbr dominialnych, hrabiego Adama Stadnickiego, grunt pod budowę niewielkiego sanatorium dla chorych na astmę nauczycieli i katechetów. Placówka rozpoczęła działalność w 1925roku. Wkrótce, kierując się potrzebami kuracjuszy, ze względu na znaczną odległość od wsi wystawiono kaplicę mszalną (obecnie określaną jako kościółek na Sewerynówce) .
      sk
W okresie okupacji niemieckiej sanatorium służyło jako mieszkanie dla robotników leśnych, a także jako punkt noclegowy dla stacjonujących w lasach Beskidu Sądeckiego zgrupowań partyzanckich. Z zebranych relacji wynika, że tu właśnie zapadały wyroki na konfidentów gestapo i działaczy "Goralenvolk". Pożar w 1944 roku zniszczył częściowo budynek. Po zakończeniu wojny dom uległ dalszej dewastacji W 1962 roku sanatorium zostało odbudowane, lecz tuż przed otwarciem w sezonie letnim, spłonęło.

fragment tekstu "Spacerkiem po Starej Szczawnicy i Rusi Szlachtowskiej" autorstwa Pani Barbary Aliny Węglarz

 

 

Z  GEOLOGII...

               Większość turystów odwiedzających Szczawnicę nie ma pojęcia o tym, że Bryjarka jest skałą wulkaniczną. Nie wie, w jaki sposób powstają wody mineralne, nie przypuszcza nawet, że podziwiając Wodospad Zaskalnik może uczyć się o powstawaniu osadów fliszowych i z pewnością zdziwi się, gdy dowie się,  że w Pieninach wydobywano rudy metali, w tym złoto. Rzadko kto ma świadomość, że mijając Szlachtową można zauważyć Grupę Skałek wapiennych zbudowanych z czerwonych wapieni bulastych, specyficzne skałki Dziad i Baba.

 

 Dziad

                               
Dziad

W Wąwozie Homole zauważyć można praktycznie cały przekrój geologiczny obszaru, a w Rezerwacie Biała Woda znaleźć można unikatowe wapienie krynoidowe i bazaltową skałę. Wysokie Skałki, Zaskalskie, Bodnarówka –wszystko to są tereny o wartości światowej.

                                                

                                                                                     

   

Baba

W ramach współpracy z AGH czynione są starania, by przygotować szereg publikacji, oznaczyć te miejsca w taki sposób, by zrobić spójną ofertę turystyczną,   oraz przygotować koncepcję centrum edukacyjnego, gdzie dorośli i dzieci będą mogli zaznajomić się z atrakcjami rejonu: poprzez szereg wystaw multimedialnych, ścieżek edukacyjnych czynnie poznawać i uczyć się: podróżować w głąb Ziemi, płukać złoto, wydobywać amonity, zajrzeć do tradycyjnej góralskiej chaty, przygotować tradycyjną potrawę na wodzie mineralnej, popływać w jurajskim morzu czy wybrać się, wzorem pierwszych eksploratorów gór, na poszukiwanie kamieni szlachetnych i półszlachetnych.

Baba


Widok z Baby

                             
       Widok z Baby

 


W lipcu 2015 roku na zaproszenie szczawnickich władz samorządowych odpowiedzieli przedstawiciele Katedry Geologii Ogólnej i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Podczas cyklu spotkań w Szczawnicy wypracowano model współpracy pomiędzy samorządem i uczelnią mający na celu utworzenie geoparku Pieniny.

Powołany zespół postawił sobie za zadanie utworzenie, a następnie wpisanie na listę UNESCO, geoparku obejmującego swoim obszarem przede wszystkim wschodnią część Pienińskiego Pasa Skałkowego, ale również sąsiadujące tereny pogranicza polsko-słowackiego.

 

Informacja na podstawie danych z Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica

Zdjęcia: Joanna Maślanka