REGULAMIN  POBYTU  KURACJUSZA
w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowiskowym „Nauczyciel”
Związku Nauczycielstwa Polskiego ZG 
ul. Połoniny 14, 34-460 Szczawnica

 

 1. Kuracjusz ma prawo przebywać w obiektach Sanatorium ZNP na leczeniu:
 • sanatoryjnym (ze skierowaniem NFZ)
 • rehabilitacyjnym (z dofinansowaniem PCPR, PFRON)
 • pełnopłatnym (komercyjny pobyt)

 

 1. Po przybyciu do Sanatorium skierowana osoba zostaje zameldowana, otrzymuje przydział pokoju, opłaca obowiązkową dopłatę za zakwaterowanie i wyżywienie (wysokość dopłat określa odpowiednie Rozporządzenie MZiOS), opłatę uzdrowiskową ustaloną przez Radę Miasta Szczawnica, przechodzi wstępne badanie lekarskie, zakończone ustaleniem metod i zakresu leczenia, przez lekarza prowadzącego.

 1. Pacjenci przyjeżdżający do Uzdrowiska, powinni posiadać ze sobą wydane przez uprawnioną instytucję imienne skierowanie wraz z obowiązującą dokumentacją lekarską, legitymację ubezpieczeniową, dowód osobisty oraz zapas leków staje przyjmowanych na cały okres pobytu

 

 1. Kuracjusz ze skierowaniem z NFZ i PFRON uprawniony jest do pozostania w Sanatorium od godziny 14:00 pierwszego dnia, do godziny 10:00 ostatniego dnia pobytu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 08 2009r)

 

 1. Wszystkie zabiegi odbywają się na terenie budynku (parter i I piętro) z wyjątkiem kuracji pitnej (pijalnia na Placu Dietla) Pacjent zgłasza się na zabiegi punktualnie z kartą zabiegową, oraz prześcieradłem jednorazowym. Podczas zabiegu należy ściśle stosować wskazania osób prowadzących zabiegi, oraz przestrzegać czasu odpoczynku po zabiegach.

 

 1. W razie pogorszenia samopoczucia należy zgłosić do dyżurki pielęgniarskiej (I p. Pok. 107), bądź skorzystać z tel. w pokoju (tel.510, lub alarmowy 9). Sanatorium zapewnia całodobową opiekę medyczną zgodnie z umową z NFZ.

 

 1. Kuracjusz pełnopłatny, komercyjny uprawniony jest do pozostania na terenie Sanatorium zgodnie z rezerwacją w Karcie pobytu.

 

 1. Spożywanie posiłków odbywa się na jadalni : śniadanie – 8.00 obiad- 13.00, kolacja – 17.45

 

 1. Kuracjusz powinien zgłaszać się na posiłki, badania i zabiegi punktualnie, w wyznaczonym miejscu, ściśle przestrzegając wskazań leczniczych w zakresie pobierania zabiegów, czasu i miejsca wypoczynku. Zabiegi niewykorzystane z winy kuracjusza przepadają. Na zabiegi należy zabrać prześcieradło jednorazowe!

 

 1. Odstąpienie zleceń na zabiegi innym osobom niewskazanym na zleceniu jest zabronione.

 

 1. W przypadku wcześniejszego przyjazdu, Sanatorium Uzdrowiskowe ZNP nie gwarantuje zakwaterowania, jedynie w przypadku wolnych miejsc za odpłatnością ustaloną wg obowiązującego cennika.

 

 1. W przypadku późniejszego przyjazdu i wcześniejszego wyjazdu kuracjusz ponosi opłatę zgodnie z regulaminem organizacyjnym Sanatorium „Nauczyciel” w Szczawnicy.

 

 1. W godzinach od 21.00 do 22.00 u kuracjuszy ze skierowaniem z NFZ i PFRON przeprowadzany jest codzienny, wieczorny obchód pielęgniarski (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2010r. zał Nr .rozdz. III pkt 8)

 

 1. Od godziny 22.00 do 6.00 w Sanatorium Uzdrowiskowym ZNP obowiązuje cisza nocna, samowolne opuszczenie obiektu przez kuracjusza z NFZ i PFRON jest zabronione W wyjątkowvch sytuacjach może to nastąpić za zgodą lekarza dyżurującego

 

 1. Kuracjuszowi z NFZ, PFRON, PCPR zabrania się opuszczania Sanatorium ZNP na okres dłuższy niż 12 godzin. W wyjątkowych wypadkach można uzyskać przepustkę, za zgodą lekarza leczącego.

 

 1. Kuracjusz obowiązany Jest do utrzymania czystości i do przestrzegania porządku na terenie całego uzdrowiska, oraz przestrzeganie przepisów sanitarnych i p.poż.
 1. W pokojach i w całym obiekcie hotelowym Sanatorium Nauczyciel obowiązuje zakaz podłączania urządzeń do kontaktów typu: AGD oraz RTV z wyłączeniem: laptopów, telefonów komórkowych, tabletów.

 

 1. Sanatorium ma prawo obciążyć gościa w pokoju z którego zostanie wykryte podłączone urządzenie z pkt.17 i spowodowało szkodę na rzecz Sanatorium lub bezpodstawnie wezwane zostaną służby Straży Pożarnej lub Policji. Wysokość kary będzie przedstawiona po kalkulacji kosztów naprawy i ogólnych strat poprzez Dyrektora Sanatorium.

 

 1. Używanie grzałek, grzejników i żelazek w pokojach jest zabronione. Prosimy o prasowanie wyłącznie w „prasowalni” (IIIp pok329). Żelazko można wypożyczyć w recepcji.

 

 1. Zabrania się przetrzymywania zwierząt na terenie Sanatorium ZNP.

 

 1. Kuracjusz odpowiada materialnie za szkody i niedobory w wyposażeniu zajmowanego pokoju i łazienki

 

 1. Sanatorium Uzdrowiskowe ZNP nie ponosi odpowiedzialności za zaginione cenne przedmioty (jak np. biżuteria, sprzęt elektroniczny) oraz gotówkę będącą własnością kuracjusza, nie złożone do depozytu ( informacja sekretariat IIp)

 

 1. W czasie przebywania kuracjusza w pokoju, nie należy zamykać drzwi na klucz, ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz konieczność udzielenia pomocy lekarskiej w razie zasłabnięcia (dotyczy to głównie pokoi jednoosobowych).

 

 1. Pokoje i drzwi balkonowe należy zamykać na czas nieobecności, a klucze oddać w Recepcji. W przypadku zgubienia lub zniszczenia klucza kuracjusz ponosi opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

 1. W obiektach Sanatorium Uzdrowiskowego ZNP, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i nadużywania napojów alkoholowych.

 

 1. Kuracjusz nie stosujący się do postanowień niniejszego Regulaminu, u którego zachodzi obawa, że może spowodować to bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego zdrowia lub życia, może zostać przedterminowo, dyscyplinarnie wypisany i odesłany do miejsca zamieszkania z powiadomieniem NFZ lub PFRON.

 

 1. W przypadku korzystania z usług telefonicznych należy wybrać numer do Recepcji w aparacie telefonicznym znajdującym się na wyposażeniu pokoju i podać recepcjonistce żądany numer Za połączoną rozmowę opłaty należy uiścić w Recepcji zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

 1. Można korzystać bezpłatnie z WiFi oraz TV w okeślonym zakresie programów. Hasło dostępu do WiFi podaje recepcjonistka.

 

 1. Istnieje możliwość skorzystania z płatnego niestrzeżonego parkingu samochodowego przy obiekcie Sanatorium.

 

 1. Sanatorium Uzdrowiskowe „Nauczyciel” zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu szkody materialnej i niedoboru, wyrządzonych przez przebywających w obiekcie, na drodze postepowania sądowego.

 

 1. Recepcja czynna jest w godz. 6.30 -22.30

 

 1. Sanatorium zapewnia ręcznik, oraz jego wymianę 1 raz w turnusie, wymiana pościeli na życzenie za odpłatnością 20 zł.

 

 

ŻYCZYMY  MIŁEGO  POBYTU  I  ZAPRASZAMY  PONOWNIE !