OFERTA TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH, DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH

Z DOFINANSOWANIA PFRON-u

w roku 2019

Organizujemy14-dniowe turnusy ogólnousprawniąjaco-rehabilitacyjne dofinansowywane ze środków PFRON.

Specjalizujemy sie w leczeniu i rehabilitacji schorzeń:

-układu oddechowego(astma, POCHP)

-układu narządów ruchu (z wyjątkiem osób na wózkach inwalidzkich)

-układu pokarmowego (otyłość, cukrzyca)

-układu krążenia

  

Przeciwwskazane są pobyty u nas osób z zaawansowanym nadciśnieniem IIIo, zaawansowaną niewydolnością układu krążenia.

   Pacjentów z chorobami nowotworowymi przyjmujemy rok po zakończeniu leczenia onkologicznnego z dokumentacją medyczną leczenia. Nie przyjmujemy pacjentów z chorobami nowotworowymi w trakcie leczenia

Posiadamy aktualny wpis do rejestru Ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne (treść wpisu poniżej).

Koszty pobytu uzależnione są od kategorii pokoju (wszystkie pokoje z łazienkami),

oraz atrakcyjności terminu wybranego turnusu >> informacja poniżej.

W pok.

wysoki

sezon

sezon

poza

sezonem

 

02.07 – 16.07.2019

04.05 - 18.05.2019

13.04 – 27.04.2019

17.07 – 31.07.2019

18.05 – 01.06.2019

02.10 – 16.10.2019

01.08 – 15.08.2019

04.06 – 18.06.2019

18.10 – 01.11.2019

16.08 – 30.08.2019

18.06 – 02.07.2019

05.11 – 19.11.2019

 

05.09 – 19.09. 2019

20.11 – 04.12.2019

 

20.09 – 04.10.2019

05.12 – 19.12.2019

1 -os.

= 1.890,00zł

= 1.666,00 zł

= 1.512,00zł

2 – os.

= 1.750,00 zł

= 1.582,00 zł

= 1.456,00 zł

3 – os.

= 1.638,00 zł

= 1.512,00 zł

= 1.400,00 zł

Do ceny należy dodać opłatę uzdrowiskową ustalaną przez Radę Miasta Szczawnica -3 zł/doba

 - rezerwacji można dokonać telefonicznie, fax-em, listownie, e-mailem, listownie

Zasady rezerwacji:

1.Rezerwację uważa się za przyjętą po wpłaceniu na konto lub przekazem poczt. zadatku 200 zł od osoby.

2.Zadatek nie podlega zwrotowi, jeżeli rezygnacje zgłoszono w terminie krótszym niż 21 dni od daty rozpoczęcia pobytu. Przy zwrocie potrącamy 25% zadatku.

UWAGA:

                 Prosimy o zabranie ze sobą wniosku lekarskiego oraz skierowanie na turnus rehabilit,

oraz innych dokumentów medycznych dotyczących schorzenia głównego.

W pakiecie 2 zabiegi dziennie (22 zabiegi w turnusie) zaordynowane przez lekarza, całodzienne wyżywienie, opieka lekarsko pielęgniarska, oraz nocleg). Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych zabiegów.

 

Dla osób przyjeżdżających indywidualnie terminy turnusów nie obowiązują,

a sezony to:

sezon to okresy :, 28.04 – 30.06.2019, 01.09 – 30.09.2019

wysoki sezon to okres:, 01.07- 31.08.2019

okresy pozasezonowe: 10.01 – 27.04.2019,  01.10 - 20.12.2019

 

Miejsca parkingowe płatne (niestrzeżone) - 5zł/doba.

         

- Wykaz zabiegów i aktualny cennik zabiegów tutaj

 

                                 TREŚĆ WPISU DO REJESTRU WOJEWODY

 

WOJEWODA
MAŁOPOLSKI

WP- VIII.9520.8.20 19                                                                     Kraków,01 KWI 19

Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków
nr OD/12/0007/19

Na podstawie art. 10d ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511),
po rozpatrzeniu wniosku, który 27 marca 2019 roku wpłynął do Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie informuję, że:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sanatorium Uzdrowiskowe "Nauczyciel" Związku Nauczycielstwa Polskiego ZG
ul. Połoniny 14

34-460 Szczawnica

z dniem 20 lipca 2019 roku uzyskuje wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać
się turnusy rehabilitacyjne i uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup
turnusowych osób niepełnosprawnych:

inwalidzkich (dla 21 osób),